“چه کسی اشتباه نمی کند؟ ما فقط نباید همان کار را دوباره انجام دهیم” عکس ها و پست جدید نازیک ودالیان – اخبار ارمنستان

240

وزنه بردار نازیک آودالیان عکس های جدیدی را منتشر کرد و در مورد احتمال اشتباه یک فرد یادداشت کرد.

“زمان منتظر نمی ماند تا ما پشیمان شویم ، اعصاب و انرژی خود را خرج کنیم ، و خود را از درون بخاطر اشتباهات خود بخوریم. و سپس ، این هنوز یک سال است ، آیا این اشتباه بوده است یا تلاش و فرصتی برای جهت دهی درست در لحظات مهمتر ، برای شناخت بهتر مردم و زندگی. چه کسی اشتباه نمی کند؟ نازیک نوشت: “ما فقط باید به خاطر داشته باشیم و دوباره همان کار را انجام ندهیم ، در این صورت اشتباه نخواهد بود ، بلکه انتخاب ما خواهد بود.”

Source link