ایشان سقاتلیان به “razvedka” اعزام شد مربع:

137


روزنامه حراپارک می نویسد در نتیجه مباحثات در بلوک “هایستان” ، تصمیم گرفته شد که موضوع هماهنگی انتخابات محلی به ایشان صغاتلیان ، نایب رئیس ARF NA سپرده شود. اتحاد او را به انجام تورهای منطقه ای ، ملاقات با فعالان و حامیان حزب و لمس روحیه واگذار کرد.

به عبارت ساده تر ، برای ایجاد “razvedka” ، پس از آن آنها بحث می کنند و تصمیم گیری می کنند که کجا نامزد شوند و به چه کسانی نامزد شوند. ما از بلوک آموختیم که آنها در حکومت های محلی نه با ارتش جمهوری خواه ، بلکه با لیست های بلوک شرکت خواهند کرد. سقاطلیان دو روز پیش از منطقه شیراک دیدن کرد ، طی روزهای آینده از مناطق دیگر نیز دیدن خواهد کرد. در مورد نامزد شهرداری گیمری ، هنوز تصمیم گیری نشده است ، بعید نیست که یکی از مقامات ستاد مرکزی این بلوک در Գյումری معرفی شود. “

Source link