“من فرودهای خود را بر صعودهای بی معنی و بی معنی شما ترجیح می دهم.” تلاوت اوت بارسقیان – اخبار ارمنستان

390

مجری ، آهنگساز اوت بارسقیان شعر خود را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد و با قرائت آن را تقدیم کرد.

فرودهایم را بر صعودهای بی معنی و بی معنی شما ترجیح می دهم.
و من نیمه پروازهایم را به خروجی های ترسناک شما ترجیح می دهم.
من ترجیح می دهم فقط از ترس در جمع تنها باشم ،
و این برای من افتخارآمیزتر است که من زن و شوهر مرگ خوانده شوم تا اینکه به زندگی خود بازگردم.
وقتی قهرمان شایعات می شوم ، ترجیح می دهم قهرمانانه غیبت کنم ،
و سعی نکن دوستم داشته باشی ، لطفا.
من به دنیا نیامده ام که همه را راضی کنم …
من حقیقت برهنه و زخمی را بر دروغ تاریک شما آراسته و آراسته ترجیح می دهم.
خودم خوشحال خواهم ماند
من قلب تپنده نامعلوم را ترجیح می دهم …

Source link