فراکسیون “گام من” شورای بزرگان ایروان رهبر و منشی جدیدی دارد

134


آرمن گالجیان به عنوان رئیس جدید فراکسیون “قدم من” شورای بزرگان ایروان انتخاب شد. «آرمانپرس:به گزارش “آرمانپرس” ، این توسط شهردار ایروان هایک ماروتیان در اولین جلسه هفتمین جلسه شورای بزرگان اعلام شد.

“من به آقای گالجیان تبریک می گویم. ماروتیان گفت: “جناح همچنین منشی جدیدی به نام لئون هووانیسیان انتخاب کرده است. من همچنین به شما تبریک می گویم.”

رئیس سابق فراکسیون “قدم من” شورای بزرگان ایروان سورن ایرامجیان بود که اختیارات وی در 14 سپتامبر به پایان رسید. در 12 فوریه 2021 ، در یک جلسه ویژه ششمین جلسه ، ایرامجیان اظهار داشت که وی دارای یک مشکل بهداشتی است ، به همین دلیل وی در یک جلسه کامل در سال 2019 در جلسات شورای بزرگان غایب بود.

Source link