نیکول پاشینیان وارد دوشنبه شد | روزنامه:

152


نیکول پاشینیان نخست وزیر در یک سفر کاری وارد دوشنبه ، پایتخت تاجیکستان شد. “آرمانپرس”به گزارش آرمانپرس ، نخست وزیر تاجیکستان کوخیر روزولزودا معاون وزیر امور خارجه امیرخون کوربنزودا استقبال کرد. در 16 سپتامبر ، نخست وزیر نیکول پاشینیان در جلسه شورای سازمان پیمان امنیت جمعی شرکت می کند. در 16 سپتامبر ، نیکول پاشینیان قرار است با امامعلی رحمان ، رئیس جمهور تاجیکستان دیدار کند. در 17 سپتامبر ، نخست وزیر در جلسه مشترک سازمان همکاری شانگهای-سازمان پیمان امنیت جمعی شرکت می کند.

Source link