طرف آذربایجانی دو شهروند RA را پس داد NSS:

107


در 19 سپتامبر ، سرویس امنیت ملی جمهوری ارمنستان با صدور بیانیه ای اعلام کرد که دو نفر از ساکنان جامعه کساخ در منطقه کوتایک جمهوری ارمنستان هنگام حرکت در جاده گوریس-وروتان از بزرگراه منحرف شده و در قلمرو تحت کنترل آذربایجان

مایلیم به اطلاع شما برسانیم که در نتیجه کار نیروهای مرزبانی RA NSS و RF FSB ، ساعت 23:45 شب طرف آذربایجانی افراد مذکور را بازگرداند.

Source link