کومان در ماه اکتبر بارسلونا را ترک می کند روزنامه:

127


سرمربی رولان کومان سرمربی بارسلونا “بارسلونا” باشگاه را ترک می کند. “آرمانپرس”به گزارش آرمانپرس ، وب سایت Go در این باره می نویسد. مدیریت “بارسلونا” تصمیم گرفته مربی معروف را از سمت فعلی خود برکنار کند که از نتایج تیم در دوران رهبری خود ناراضی بوده است. او در ماه اکتبر ، در جریان مسابقات بین المللی تیم های ملی ، باشگاه را ترک می کند.

Source link