“شما فقط یک شخص شگفت انگیز هستید.” پست لوسین توماسیان در مورد خواهرش ایرینا – اخبار از ارمنستان

123


“خانم ارمنستان 2003” ، “معاون خانم اروپا 2005” لوسین توماسیان عکسی را در صفحه اینستاگرام خود با خواهرش “میس ارمنستان 2000” ایرینا توماسیان منتشر کرد و در مورد رابطه آنها نوشت.

“هیچ دوستی بهتر از یک خواهر وجود ندارد. و خواهری بهتر از تو وجود ندارد. لوزین نوشت: “شما فقط یک شخص شگفت انگیز هستید. من نمی توانم زندگی خود را بدون شما تصور کنم.”

او همیشه می گوید به خواهر بزرگترش افتخار می کند ، که در تمام زندگی اش برای او نمونه بوده است.

“شما فقط یک شخص شگفت انگیز هستید.”  پست لوسین توماسیان در مورد خواهرش ایرینا – اخبار از ارمنستان

Source link