تا 26 سپتامبر ، 408535 واکسیناسیون انجام شده است

99


روند واکسیناسیون همچنان ادامه دارد. از زمان شروع واکسیناسیون علیه COVID-19 در 26 سپتامبر ، 408535 واکسیناسیون انجام شده است که اولین دوز آن 264695 ، دوز دوم 143840 است.

یادآور.

واکسیناسیون با “Koronavak” (فقط دوز دوم) ، “AstraZeneka” ، “Sputnik-V” ، “Sinopharm” را می توان در افراد بالای 18 سال ، طبق برنامه ، به صورت داوطلبانه انجام داد

واکسیناسیون در سازمان های مراقبت های اولیه بهداشتی در تمام روزهای هفته انجام می شود. شیفت شنبه تا یکشنبه از ساعت 10:00 تا 16:00 تنظیم شده است

شما باید بدون در نظر گرفتن ضمیمه ، از قبل با کلینیک مورد نظر خود تماس بگیرید و برای واکسیناسیون ثبت نام کنید

اتباع خارجی نیز می توانند واکسینه شوند. واکسیناسیون رایگان است.

Source link