در ارمنستان هوا متغیر است. دمای هوا در شب 27 بیست و چهار درجه کاهش می یابد

114


بعد از ظهر 26 ، 27 تا 28 سپتامبر ، شب 29 سپتامبر ، بعد از ظهر 29 سپتامبر ، در برخی مناطق ، در 1 اکتبر ، در بیشتر مناطق بارش باران در ارمنستان پیش بینی نمی شود.

وزش باد جنوب غربی با سرعت 5-10 متر بر ثانیه ، در برخی نقاط شدت باد تا 15-20 متر بر ثانیه پیش بینی می شود.

دمای هوا در شب 27 بیست و چهار درجه کاهش می یابد.

چگونه “آرمانپرس”وزارت امور اضطراری RA به خبرگزاری آرمانپرس اطلاع داد که در 26 تا 27 سپتامبر در ایروان بارش پیش بینی نمی شود. بارش باران در 1 اکتبر پیش بینی می شود. “

Source link