دوره های آموزشی برای کارکنان کتابخانه های منطقه ای و محلی

162


15 تا 17 سپتامبر ، 22 تا 24 سپتامبر برای 45 کارمند آرارات و کوتایک ، و کوتایک ، کتابخانه های منطقه ای و اجتماعی جمهوری ارمنستان در چارچوب برنامه “دوره های آموزشی کتابداران” که توسط کتابخانه ملی کودکان خنکو آپر اجرا می شود. با حمایت وزارت آموزش و پرورش ، علوم ، فرهنگ و ورزش RA آموزشهای عملی سه روزه برگزار شد. شرکت کنندگان آموزش ها مرحله دوره نظری را با فرمت آنلاین گذراندند.

کلاسها توسط متخصصان مجرب کتابخانه ملی کودکان خنکو آپر انجام شد. این برنامه شامل تمرینات عملی برای تقویت دانش نظری در مورد کارکردهای مختلف کتابخانه و گردش در تمام بخشهای کتابخانه بود. در پایان به شرکت کنندگان گواهی نامه اعطا شد.

Source link