ارمنستان و سوئد در حوزه قضایی همکاری خواهند کرد

183


در 28 سپتامبر ، گاگیک جهانگیریان ، سرپرست شورای عالی قضایی جمهوری ارمنستان و یوناس هوگستروم ، قاضی دادگاه تجدید نظر استکهلم ، رئیس بخش روابط بین الملل دادگاه ملی سوئد ، تفاهم نامه همکاری امضا کردند. «آرمانپرس »به گزارش آرمانپرس ، شورای عالی قضایی اعلام می کند که طرفین در چارچوب قوانین جمهوری ارمنستان به توافق رسیده اند که در زمینه های مورد علاقه مشترک به منظور بهبود و توسعه موسسات خود همکاری متقابل داشته باشند.

هدف احتمالی امضای این تفاهم نامه افزایش اعتماد عمومی به قوه قضاییه ، تقویت دسترسی و کارآمدی عدالت است.

در چارچوب این یادداشت ، برنامه مشترکی تدوین می شود که به توسعه ظرفیت داوطلبان داوطلب در ارمنستان و همچنین بهبود ارتباط بین مدیریت قضایی ، قضات و رسانه ها کمک می کند.

 Source link