یوفا درخواست های بارسلونا ، رئال و یوونتوس را رد کرده است

113


یوفا درخواست های بارسلونا ، رئال و یوونتوس را رد کرده است. به دلیل پروژه سوپرلیگ ، پرونده های انضباطی علیه این باشگاه ها تشکیل شد. یوفا آنها را به نقض مفاد اسناد هنجاری سازمان متهم کرد.

پیش از این ، دادگاه مادرید حکم داد که یوفا نمی تواند باشگاه های سوپرلیگ را از رقابت های خود حذف کند ، زیرا دستور لغو تحریم ها علیه باشگاه های شرکت کننده را صادر کرده بود.

Source link