“او جنگید ، جنگید ، پاک شد و صعود کرد” نازنی هوانیسیان درباره هایکو – اخبار ارمنستان

115


مجری ، بازیگر زن نازنی هووانیسیان به خبر مرگ هایکو اشاره کرد و نوشت ․

او جنگید ، جنگید ، پاک شد و صعود کرد.

به نوعی خودم را جمع کردم تا بنویسم …

او برای همیشه با موسیقی بی کیفیت مبارزه کرد ، ملودی ، کیفیت ، لمس کردن ، صادق بودن با آهنگ خود ، بازکردن روح ما را ایجاد کرد …

او تمیز رفت … قبل از وجدان و تیپش پاک …

او با کیفیت ماند ، دوست و ارمنی بی وفا ماند و با صدای خود جاودانه شد …

فقیر شدیم …

و او فقط تا انتها رفت … در مسیر عشق تا پایان ….

هایکو عزیز ، دوست عزیز ، برادر عزیز … چرا اینقدر عجله داشتی ….

آرام باش ، هایکو عزیز …

با دلتنگی رفتی …

Source link