وزارت دفاع و ستاد کل می توانند متصل شوند. “مردم”

134


روزنامه “ژوگورد” می نویسد. به گزارش روزنامه “ژوگورد” ، رهبری وزارت دفاع جمهوری آذربایجان به طور فعال در حال بحث در مورد ضرورت بازگشت به قوانین قدیمی دولت ، یعنی متحد کردن ستاد کل نیروهای مسلح RA و وزارت دفاع است. دفاع.

رئیس فعلی ستاد کل ارتش Artak Davtyan در نتیجه آن اتحادیه بیکار نخواهد ماند. وی به عنوان معاون اول وزیر دفاع منصوب می شود. علاوه بر این ، طبق اخباری که دریافت کردیم ، ارشاک کاراپتیان تصمیم گرفته است تعدادی از بخش ها را در برابر این تغییرات تعطیل کند.

به روزنامه “ژوگورد” اطلاع داده شد که یکی از این بخش ها ، بخش کنترل وزارت دفاع جمهوری آذربایجان است. در وزارت دفاع نظری وجود دارد که پلیس نظامی و نهادهای تحقیقاتی برای انجام بازرسی در واحدهای نظامی کافی است و این بخش در وظایف خود اضافی است.

Source link