ارکستر دولتی سازهای ملی ارمنستان که گروه موسیقی و رقص دولتی “هورول” در وانادزور اجرا می کند

250


در 8 اکتبر ، ساعت 18:30 ، کنسرت مشترک ارکستر دولتی سازهای ملی ارمنستان گروه دولتی آهنگ و رقص “Horovel” در کاخ فرهنگ شارل آزناور در وانادزور برگزار می شود. در طول شب ، تماشاگران ونادزوری شاهد تعطیلات ملی آهنگ و رقص خواهند بود.

لازم به ذکر است که مدیر هنری ارکستر و رهبر اصلی هنرمند ارجمند RA ، پروفسور نوریر داوتیان ، و مدیر هنری گروه و تکنواز آرمن نرسیسیان است.

آرپین مامیان ، سوزانا جغینیان و هنرمند ارجمند استپان دالاکیان در شب به عنوان تکنواز اجرا خواهند کرد.

Source link