اولین تمرین تیم ملی ارمنستان

142اولین تمرین تیم ملی ارمنستان (فیلم)

تیم ملی ارمنستان پیش از دیدار با ایسلند و رومانی اولین تمرین خود را انجام داد. FFA در این مورد اطلاع می دهد.

Source link