اسامی برندگان جایزه نوبل در رشته فیزیک مشخص است

134


کمیته نوبل اسامی برندگان رشته فیزیک را اعلام کرد. سوکورو مانابه از ژاپن و کلاوس هاسلمن از آلمان و جورجیو پاریس از ایتالیا این جایزه را به دلیل مشارکت نوآورانه خود در به رسمیت شناختن سیستم های پیچیده فیزیکی دریافت کردند.

Manaben و Hasselmann جایزه مدل سازی فیزیکی آب و هوای زمین و پاریس این جایزه را برای مطالعه نوسانات سیستم های فیزیکی در مقیاس اتمی-سیاره ای دریافت کردند.

Source link