“پدرخوانده” اخراج وزیر دفاع ارشک کاراپتیان است مربع:

99


خاچاتور خاچاتریان ، رئیس دانشگاه نظامی وازگن سرکیسیان ، از سمت خود برکنار شد. “پدرخوانده” اخراج وزیر دفاع ارشک کاراپتیان است. دانشگاه از وزارت دفاع اطاعت می کند.

به ما گفتند که آخرین سفر وزیر به آکادمی صلح آمیز نبود ، بین وی و کارکنان درگیری وجود داشت ، زیرا وزیر برخی از خواسته های غیرممکن را از کارکنان موسسه مطرح کرد. به او یادآوری شد که وی کارمند بلند مدت سیستم بوده و باید مشکلات دانشگاه را بهتر می شناخت. وزیر دوست نداشت که با او مخالفت کند ، وی سفر را نیمه کاره رها کرد و هفته ها بعد تصمیم گرفت که باید از مدیر موسسه انتقام بگیرد. “

Source link