نقشه ترانزیت منطقه به زودی کاملاً تغییر می کند وزیر ایران

114


رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی ایران در توییتر نوشت هیچ راهی برای ایران بسته نخواهد شد. این را خبرگزاری ایرنا گزارش داده است.

وی خاطرنشان کرد که مسئله نوردوز-ارمنستان ، کریدور قفقاز حل شده است و نقشه ترانزیت منطقه به زودی کاملاً تغییر خواهد کرد.

به گفته کاسمی ، کسانی که پل خراب کرده اند باید بدانند که آن پل ها به راحتی بازسازی نمی شوند.

Source link