“هنگام راه رفتن با پادشاهان شفاف و باز بمانید” آناهیت سیمونیان سخنان هایکو را خطاب به فرزندشان منتشر کرد – اخبار از ارمنستان

115

آناهیت سیمونیان خواننده قطعاتی از کنسرت انفرادی هایکو را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد که طی آن خواننده پسرش را به پسرش ، آرمان خطاب کرد.

هایکو در سخنرانی خطاب به پسرش گفت: “من می خواهم شما اکنون بدانید که استعداد ، هوش ، قدرت می تواند فروخته شود ، اما هرگز قلب.”

“هنگام صحبت با جمعیت ، همیشه تمیز بمانید. هنگام راه رفتن با پادشاهان شفاف و باز بمانید. هایکو به پسر گفت: “مردم اگر شما را در نظر بگیرند هرگز به شما آسیبی نمی رسانند.”

در سخنرانی پایانی ، خواننده ذکر کرد ․ “دنیای من تو هستی و در کنار این نکات پیچیده ، یک حقیقت ساده نیز وجود دارد ، دوستت دارم ، پسرم.”

Source link