تصویر لیلی مورتو “حیاط ما” 25 سال بعد “- اخبار ارمنستان

253


“حیاط ما. 25 سال بعد “یکی از مورد انتظارترین پروژه ها در این دوره است. چهره های جدید به ساکنان معروف حیاط پیوستند. لیلی مورتون در این پروژه شرکت می کند.

او در صفحه اینستاگرام خود عکس هایی از مراحل فیلمبرداری منتشر کرد که نشان می داد در فیلم با چه شخصیتی بازی می کند. او متوجه شد که زمان کمی برای اولین نمایش باقی مانده است.

این فیلم پاییز امسال روی پرده سینماهای بزرگ می رود.

Source link