“یوروویژن -2022” در تورین برگزار می شود روزنامه:

415


مسابقات بین المللی “یوروویژن -2022” در تورین برگزار می شود. این گزارش در 8 اکتبر توسط ANSA گزارش شده است “آرمانپرس”به

به گفته این آژانس ، مدیریت شرکت رادیویی و تلویزیونی دولتی ایتالیا RAI این تصمیم را در آینده نزدیک اعلام خواهد کرد ، اما نامزدی تورین قبلاً تأیید شده است. علاوه بر مرکز اداری منطقه شمالی پیمونت ، میلان ، بولونیا ، ریمینی و پسارو برای مسابقه ای معتبر با حضور موسیقی دانان از سراسر اروپا رقابت کردند. ایتالیا پس از پیروزی مانسکین حق میزبانی “یوروویژن” را از آن خود کرد. به گزارش تاس ، این پیروزی ایتالیا سومین در تاریخ “یوروویژن” و اولین مورد از سال 1990 شد.

Source link