این جنایت باید به درستی بررسی شود وزارت امور خارجه RA در مورد کشته شدن یک غیرنظامی در ارسبا توسط تک تیرانداز نیروهای مسلح آذربایجان

117


وزارت امور خارجه جمهوری ارمنستان با صدور بیانیه ای آذربایجان 2020 2020 را محکوم کرد. نقض فاحش تعهدات صورت گرفته در بیانیه 9 نوامبر ، که در نتیجه آن یک غیرنظامی در Արցախ به قتل رسید.

آرام تپننتس ، ساکن مارتاکرت ، در 9 اکتبر در حین انجام کارهای کشاورزی در نزدیکی شهر مارتاکرت در آرتساخ به ضرب گلوله نیروهای آذربایجان کشته شد. ما تسلیت عمیق و حمایت خود را به خانواده آرام تپنانتس و اقوام آن اعلام می کنیم.

ما به شدت آذربایجان 2020 2020 را محکوم می کنیم نقض فاحش تعهدات بر عهده گرفته شده در بیانیه 9 نوامبر و تأکید می کند که جنایت مورد نظر باید به درستی مورد بررسی قرار گیرد و عاملان آن باید محاکمه شوند. “

Source link