بیست و هشتمین زادروز کارن اصلانیان و غافلگیری کارکنان “آواز هارت” – اخبار ارمنستان

153

خواننده ، بازیگر کارن اصلانیان دیروز 28 ساله شد. تولد کارن در صحنه شروع شد ، زیرا نیمه شب آنها فیلمبرداری آخرین قسمت های مجموعه تلویزیونی “آهنگ هارت” را ادامه دادند.

گروه فیلمبرداری آماده بودند تا با کیک به کارن تبریک بگویند ، پس از آن او تولد خود را تا پاسی از شب جشن گرفت.

کارن ویدیویی از علامت سالگرد و علامت ارسال کرد “از همه تبریک ها تشکر می کنم. دوستت دارم”.

Source link