مربی گرگ الکسانیان عنوان شهروند افتخاری گیومری را دریافت کرد

254


در طول جلسه 8 اکتبر ، شورای بزرگان گیمری عنوان شهروند افتخاری گیمری را به پدر آرتور الکسانیان ، قهرمان المپیک ، جهان و اروپا ، کشتی گیر یونانی و رومی اهدا کرد. به گزارش: “آرمانپرس”مدیاماکس گزارش می دهد که این سوال توسط شهردار سامول بالسانانی به شورای بزرگان ارائه شده است.

گرگ الکسانیان قول داد افتخار گیومری و ارمنستان را در همه موارد ورزشی بالا نگه دارد.

Source link