ریخته گری مس از مجسمه در بزرگراه سنگ سرقت شد فرماندار به پلیس مراجعه کرد

116


اهارون ساهاکیان فرماندار کوتایک در مورد سرقت قطعات مسی از مجسمه “روبان بی نهایت” (“راه سازان”) داوید بیجانیان در مجاورت بزرگراه یرجان-سان در چارنتسوان به اداره پلیس منطقه کوتایک مراجعه کرد. این توسط اداره منطقه ای کاتایک گزارش شده است.

گزینه های نصب دوربین در منطقه بنای یادبود و ایجاد کنترل دائمی بر منطقه مورد بحث قرار گرفت. قبل از ارائه راه حل نهایی برای این مشکل ، به پیشنهاد فرماندار ، مأموران پلیس به منظور حذف چنین پدیده های شرور و ریشه کن کردن آنها ، وظیفه شبانه روزی را در محوطه بنای یادبود ایجاد کردند. در این پیام آمده است که ما بار دیگر اصرار و هشدار می دهیم که از چنین خرابکاری در آثار تاریخی ، مجسمه ها خودداری کنید.

Source link