نشست وزرای دفاع جمهوری آذربایجان و روسیه انجام شد

125


در 11 اکتبر ، ارشاک کاراپتیان ، وزیر دفاع جمهوری آذربایجان با ژنرال سرگئی شویگو ، وزیر دفاع روسیه در مسکو دیدار کرد. وزارت دفاع گزارش داد که در این دیدار تعدادی از مسائل مربوط به همکاری ارمنستان و روسیه در حوزه دفاعی ، وضعیت مرزی ارمنستان و آذربایجان و امنیت منطقه مورد بحث قرار گرفت.

Source link