کامو هوانسیانیان به عنوان یکی از اعضای باشگاه عازم باکو نمی شود

112


کامو هووانیسیان ، عضو “کایرات” قزاقستان تیم ملی فوتبال ارمنستان ، عازم باکو نمی شود. “آرمانپرس”به گزارش آرمانپرس ، رسانه های جمعی قزاقستان در این باره می نویسند. به گزارش نشریات ، “کایرات” در چارچوب مرحله گروهی لیگ کنفرانس به میزبانی “قره باغ” در باکو برگزار می شود. کامو هوانیسیان در بازی با “قره باغ” شرکت نخواهد کرد.

Source link