یک خرس قهوه ای در جنگل خسروف به “تله ” دوربین افتاد (فیلم) – رادیوی عمومی ارمنستان

99


یک خرس در تله دوربین جنگل خسروف ظاهر شد. ذخیره گاه دولتی جنگل خسروف در صفحه فیسبوک خود ویدئویی  در این  مورد منتشر کرد.

یادآور می شود اواخر سال گذشته مشخص شد پلنگ نوا به جنگل خسروف بازگشته است. این یک دستاورد بزرگ در حفظ طبیعت و جانوران ارمنستان است.Source link