آیت الله ناصر مکارم شیرازی افتتاح مسجد فاطمه زهرا (س) باکو را به مردم آذربایجان تبریک گفت

55

آیت الله ناصر مکارم شیرازی افتتاح مسجد فاطمه زهرا (س) باکو را به مردم آذربایجان تبریک گفت و از مسئولان آذربایجان برای افتتاح این مسجد تشکر کرد.


http://fa.arannews.com/News/68927/

@Aran_Azerbaijan