اردوی تدارکاتی داوران فوتبال ارمنستان در روسیه برگزار می شود

69اردوی تدارکاتی داوران فوتبال ارمنستان در روسیه برگزار می شود

داوران فدراسیون فوتبال ارمنستان 3 بار در هفته تمرین بدنی را در مرکز فنی فدراسیون فوتبال / آکادمی فوتبال برگزار می کنند. این را سرویس مطبوعاتی فدراسیون فوتبال اعلام کرد. آموزش ها توسط آرمان آلابرکیان انجام می شود.

پس از آن داوران فدراسیون فوتبال به سرپرستی اسلاویک قازاریان اردوی تدارکاتی را در روزهای 1 تا 22 بهمن ماه در شهر کریمسک روسیه برگزار می کنند که با حضور 35 داور و 5 مربی برگزار می شود.

در طول جلسه، متخصصان دعوت شده ویژه سخنرانی خواهند کرد: مربی فیفا، آلن اسنودین (ایرلند شمالی) و مربی تربیت بدنی فیفا، گزگوز یوشک (لهستان).

Source link