برنامه پروازهای ایروان – استانبول – ایروان مشخص است

66جامعه:

برنامه پروازهای ایروان – استانبول – ایروان مشخص است

شرکت هواپیمایی فلایون ارمنیا از 2 فوریه امسال به شماره آغاز می شود
برای انجام پروازهای تجاری منظم در مسیر ایروان-استانبول-ایروان.
پروازهای ایروان – استانبول توسط شرکت بین المللی زوارتنوتس انجام می شود
از فرودگاه تا فرودگاه بین المللی استانبول، هر کدام
با قیمت مقرون به صرفه از 39 یورو یا برای اعضای FLYONE CLUB – 34
از یورو شرکت هواپیمایی اطلاع می دهد.

پروازهای فوریه تا مارس دو بار در هفته انجام می شود:
دوشنبه جمعه با برنامه زیر:
● ایروان (EVN) 18:00 – استانبول (IST) 19:50
(استانبول (IST) 20:40 – ایروان (EVN) 23:50

از آوریل، 3 پرواز در هفته، دوشنبه، چهارشنبه و
در روزهای جمعه.

Source link