تصاویر پهپادی از حجم ویرانی در شهر آلماتی قزاقستان!

59

تصاویر پهپادی از حجم ویرانی در شهر آلماتی قزاقستان! این حجم از ویرانی در 72 ساعت یا کمی بیشتر نشان می‌دهد که تیم‌های تخریب‌کننده هیچ دلبستگی به قزاقستان نداشته‌اند. مردم عاقل و دلسوز هیچ کشوری نمی‌خواهند کشورشان اینگونه ویران شود، زیرساخت‌هایشان نابود کردد و به دارایی‌های عمومی آن‌ها خسارت وارد شود. این تصاویر به ما می گوید دشمنان کشورهای جهان که همان غربی‌های استعمارگر باشند، دست از فتنه‌گری بر نمی‌دارند…


@syriankhabar