جاده های بسته و صعب العبور در خاک جمهوری ارمنستان وجود دارد. حدود 150 کامیون در سمت روسیه لارس تجمع کرده اند

56جاده های بسته و صعب العبور در خاک جمهوری ارمنستان وجود دارد. حدود 150 کامیون در سمت روسیه لارس تجمع کرده اند

بزرگراه های بسته و صعب العبور در خاک ارمنستان وجود دارد. جاده منتهی از قلعه آمبرد به دریاچه کاری در منطقه آراگات سوتن بسته است، گردنه کوهستانی واردنیاتس (باران برف) برای کامیون های تریلی بسته، برای سایر وسایل نقلیه صعب العبور، برای منطقه آماسیا منطقه شیراک، صعب العبور برای منطقه آماسیا در منطقه شیراک، گیومری – آماسیا و گیومری -باورا.

در نواحی موسوم به “کوه مغری” و “زنگر” منطقه سیونیک، در پیچ های تیگراناشن، در ارتفاعات منطقه وایوتس دزور برف باریده است.

محور آپاران – آراگتس منطقه آراگاسوتن یخبندان و در شهرستان اشتراک منطقه آراگاسوتن مه ​​آلود است.

بر اساس اطلاعات دریافتی از اداره شرایط اضطراری وزارت امور داخلی گرجستان از مرکز مدیریت بحران اوستیای شمالی وزارت شرایط اضطراری جمهوری ارمنستان، بزرگراه استپانسمیندا – لارس برای همه انواع جاده باز است. وسایل نقلیه. حدود 150 کامیون در طرف روسیه جمع شده است.

وزارت امور اضطراری جمهوری اسلامی ایران به رانندگان توصیه می کند که فقط با لاستیک زمستانی تردد کنند.

Source link