سازمان امنیت و همکاری #اروپا از #ارمنستان و #آذربایجان خواست استفاده از زور را کنار بگذارند و گفت و گو را برای حل مناقشه #قره باغ آغاز کنند.

32

سازمان امنیت و همکاری #اروپا از #ارمنستان و #آذربایجان خواست استفاده از زور را کنار بگذارند و گفت و گو را برای حل مناقشه #قره باغ آغاز کنند.


این سازمان وضعیت در #قفقاز_جنوبی را زیر نظر دارد. بارتوش کمپینسکی، دبیر مطبوعاتی رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا، به آرمنپرس گفت: لهستان به عنوان کشوری که ریاست سازمان را بر عهده دارد، قصد دارد برای برقراری صلح پایدار در منطقه تلاش کند و از تلاش‌های روسای مشترک #گروه_مینسک حمایت خواهد کرد.

📌روز قبل، سه سرباز ارمنی در درگیری در شرق مرز در منطقه گغارکونیک کشته شدند.

#تحولات_قزاقستان

https://t.me/alikfar