سولیست “اسلاویک هایراپتیان” بر دور اول غلبه کرد

63سولیست “اسلاویک هایراپتیان” بر مرحله اول غلبه می کند (ویدئو)

“اسلاویک هایراپتیان” اسکیت باز ارمنی در برنامه کوتاه مسابقات اسکیت قهرمانی اروپا در “تالین” با کسب 67.75 امتیاز در جایگاه نوزدهم قرار گرفت. او با میانگین 99 امتیاز از سه نفر برتر فاصله دارد.

با این حال، “اسلاویک هایراپتیان” حق حضور در برنامه آزاد را به دست آورده است، زیرا مکان های 1 تا 24 در مسابقات قهرمانی اروپا انتقالی در نظر گرفته می شود. این مسابقات در روز 23 دی ماه برگزار می شود که طی آن قهرمان مشخص می شود. لازم به ذکر است 34 ورزشکار در انفرادی مردان شرکت می کنند.

“تینا کاراپتیان” – “سیمون سنکال” زوج رقص ارمنی مبارزه را از 14 ژانویه آغاز می کنند و مسابقات نهایی در 15 ژانویه برگزار می شود. 29 زوج در مسابقات زوج رقص شرکت می کنند.Source link