نیروهای حافظ صلح ارمنی از کارخانه نان آلماتی دفاع می کنند – رادیوی عمومی ارمنستان

56


نیروهای حافظ صلح ارمنی از کارخانه نان آلماتی  دفاع  می کنند که نان کل شهر را تامین می کند. این اطلاعات توسط RT گزارش شده است.

  نیروهای حافظ صلح بلاروس  از  پایگاه هوایی ، قرقیزها از  نیروگاه حرارتی آلماتی  و  ارمنی ها از کارخانه نان  محافظت می کنند.  به گزارش  خبرنگار RT    با توجه به اغتشاشات، به کارمندان دستور داده شده که در خانه پنهان شوند، ممکن است کمبود نان در شهر وجود داشته باشد، اما وضعیت به ثبات رسیده است.

کارخانه نان آلماتی  یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نان در جمهوری قزاقستان است. این کارخانه روزانه بیش از 150 تن محصول تولید می کند و بیش از 1000 کارمند دارد.Source link