نیروهای حافظ صلح روسیه تجاوز آذربایجان را مهار نمی کنند، روسیه و CSTO به تجاوز آذربایجان پاسخ نمی دهند.

68


نمایندگان جامعه مدنی امروز در مقابل ساختمان حکومت تظاهرات کردند و مسائل امنیتی را مطرح کردند. نینا کاراپتیانس، فعال حقوق بشر، گفت که نیروهای حافظ صلح روسیه تجاوز آذربایجان را مهار نمی کنند، روسیه و سازمان پیمان امنیت جمعی به تجاوز آذربایجان پاسخ نمی دهند. ارمنستان باید از این سیستم ها خارج شود وگرنه ضررهای دائمی داریم.

«بیش از یک سال است که می‌دانیم مکانیسم‌های امنیتی ارائه شده به ما کار نمی‌کند. و آنها به طور منظم کار نمی کنند، به صورت گذشته نگر، قربانیان و ضررهای جدیدی به ما می دهند. نمی‌توان اینطور ادامه داد، ما باید به گزینه‌های جدید فکر کنیم، پیشنهادات جدیدی ارائه کنیم، فرآیندهای جدیدی را آغاز کنیم. ما نمی توانیم مدام قربانی کنیم. ما در طول جنگ چندین هزار قربانی داشتیم، حالا فرضاً قربانیان جدیدی در شرایط مسالمت آمیز داریم. به عنوان مثال راه حل این موضوع می تواند مشارکت سایر نیروهای حافظ صلح در منطقه، مشارکت گروه های نظارتی باشد. اما آنچه به ما پیشنهاد می شود کار نمی کند. سیستم هایی که ما در آن دخیل هستیم یا ابزار حضور همین نیروهای حافظ صلح روسی مشکل را حل نمی کند. ما نه پاسخ CSTO و نه پاسخ روسیه را دریافت نمی کنیم. چنین رفتار تحقیرآمیزی، وقتی مشکلی وجود دارد و پاسخی وجود ندارد، چنین رفتاری نمی تواند ادامه یابد. بدیهی است که ما با کشور شریک استراتژیک خود تضاد منافع داریم. در این شرایط باید تلاش کنیم به نفع ارمنستان عمل کنیم، در حال حاضر موضوع شماره یک امنیت جمهوری ارمنستان است بهای جان شهروندان جمهوری ارمنستان است که ما دائماً می پردازیم. وی گفت: ممکن است نیروهای حافظ صلح در کشورهای اروپایی وجود داشته باشد، ابزارهای نظارتی مشترک و سایر سازوکارها معرفی شود، اما این واقعیت که این سیستم کار نمی کند یک سال و بیشتر است که ثابت شده است.

به گفته این فعال حقوق بشر، ارمنستان مدام دست خود را به سوی جهان متمدن دراز می کند، دعوت از آن به اجلاس همان دموکراسی دست یاری بود، پیشنهاد اعزام نیروهای حافظ صلح بین المللی در زمان جنگ دست یاری بود.

«مردم واقعاً نمی‌دانند دولت چه پیشنهادهایی دریافت می‌کند، زیرا اکثراً فرمت بسته است. ما نمی دانیم چه چیزی پیشنهاد می شود، بنابراین نمی توانیم بگوییم که آنها چه چیزی را رد می کنند. اما بدیهی است که باید تغییری ایجاد شود. امیدوارم در ارتباط با جامعه ما مردم بیدار شوند، اگر امروز وارد واردنیس شده اند، فردا وارد ایروان می شوند، نباید با منافع شخصی محدود یا مصلحت اندیشی کواسکی فکر کرد. امروز ما در شرایطی هستیم که ارمنستان واقعاً در معرض خطر است، ما حق حاکمیت جزئی دیگری داریم. نینا کاراپتیانس افزود: و در این شرایط تنها راه اصلاح وضعیت بیدار شدن جامعه و مطالبه گری است.

Source link