کارن گیلویان – رئیس هیئت امنای HFKSPI

57جامعه:

کارن گیلویان – رئیس هیئت امنای HFKSPI

در اولین جلسه که توسط اعضای جدید هیئت امنای موسسه دولتی فرهنگ بدنی و ورزش ارمنستان تشکیل شد، کارن گیلویان، معاون وزیر آموزش، علم، فرهنگ و ورزش جمهوری ارمنستان به عنوان رئیس این موسسه انتخاب شد. هیئت امنا.

وارینکا آواگیمیان، مدرس کرسی علوم اجتماعی و انسانی، به عنوان دبیر هیئت امنا انتخاب شد.

در این نشست، داویت خیتاریان، رئیس کمیته ملی المپیک ارمنستان، مدال طلای خود را به پاس قدردانی از ورزش ارمنی هاروتون یاوریان، به 75 سالگی کمیته ملی المپیک ارمنستان، بنیان‌گذار بازی‌های پانارمنی، اهدا کرد.

Source link