💢قبرس شمالی، خشمگین از ترکیه، به سوی اتحاد دوباره با جزیره قبرس

33

💢قبرس شمالی، خشمگین از ترکیه، به سوی اتحاد دوباره با جزیره قبرس


🖋گزارش میدانی گاردین از اعتراضات در قبرس شمالی

به دنبال افزایش خشم عمومی اهالی قبرس شمالی از ترکیه، این منطقه بحران‌خیز به سمت اتحاد دوباره با جزیره قبرس می‌رود.

جمهوری خودخوانده قبرس شمالی که سرزمینی تحت اشغال ترکیه است، این روزها به واسطه سیاست‌های مالی حاکمان این منطقه و وابستگی سیاسی آن به ترکیه در حال سقوط اقتصادی است. هزاران نفر به خیابان‌ها ریخته و به نرخ بالای تورمی که بسیاری را از تأمین نیازهای اولیه‌شان باز می‌دارد معترضند. آنها درحالی فریاد تحریم انتخابات پیش روی پارلمان را سر می‌دهند، که لیست سیاهی از ناراضیان قبرسی که گفته می‌شود توسط دولت آنکارا به منظور سرکوبی و خفقان تهیه شده، در میان آنها خوف افکنده است.

ادامه مطلب

🆔@Ir_Azariha