📊چه تعداد گردشگر و چه کشورهایی از ارمنستان دیدن کردند؟

27


📊چه تعداد گردشگر و چه کشورهایی از ارمنستان دیدن کردند؟


🔹کشورهای روسیه، گرجستان، #ایران و ایالات متحده آمریکا بیشتر بازدید را داشتند

🔹به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک از کمیته گردشگری، در مجموع 800 هزار نفر در ژانویه تا نوامبر 2021 از ارمنستان بازدید کردند.

🟡 سازمان اجتماعی تجار ایرانیان در ارمنستان