📊چه تعداد گردشگر و چه کشورهای از ارمنستان دیدن کردند؟

33


📊چه تعداد گردشگر و چه کشورهای از ارمنستان دیدن کردند؟


✅کشورهای روسیه، گرجستان، #ایران و ایالات متحده آمریکا بیشتر بازدید را داشتند

✅به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک از کمیته گردشگری، در مجموع 800 هزار نفر در ژانویه تا نوامبر 2021 از ارمنستان بازدید کردند.

#گردشگری #توریست #ارمنستان

https://t.me/alikfar