🔴الهام:

29

🔴الهام:


🔻امروز #ارتش_ارمنستان کاملاً نابود شده است و قادر به مقاومت در برابر ما نیست

🔻اگر کوچکترین تهدیدی از ارمنستان ببینیم آنها را نابود می کنیم حتی با کمک شرکای آنها

#تحولات_قفقاز

https://t.me/alikfar