🔴#پاشینیان – برای باز کردن دستور کار توسعه صلح آمیز #قفقاز_جنوبی به اعصاب قوی نیاز داریم

26

🔴#پاشینیان – برای باز کردن دستور کار توسعه صلح آمیز #قفقاز_جنوبی به اعصاب قوی نیاز داریم


✅متأسفانه در #مرز_آذربایجان حوادث همچنان ادامه دارد و تلفات جانی نیز به دنبال دارد. نخست وزیر #ارمنستان گفت: دولت ارمنستان قبلاً سیاست خود را اعلام کرده است: یکی از اولویت ها افزایش ظرفیت دفاعی کشور است.

✅ما به اعصاب قوی نیاز داریم تا برنامه توسعه صلح آمیز را که اعلام کرده ایم باز کنیم، زیرا بسیاری تلاش خواهند کرد ثابت کنند که این غیرممکن است.»

✅با این حال، دولت پیوسته در این مسیر حرکت خواهد کرد و باید تمام تلاش خود را برای ایجاد یک محیط باثبات و امن در اطراف کشورمان انجام دهد.

📌در تیراندازی روز 11 ژانویه در بخش شرقی مرز در منطقه گغارکونیک سه سرباز ارمنی کشته شدند.

#تحولات_قزاقستان #ارمنستان #آذربایجان

https://t.me/alikfar