🔸آرمن سارکسیان با قاسم جومارت توقایف رئیس جمهور قزاقستان گفتگو تلفنی کرد

48


🔸آرمن سارکسیان با قاسم جومارت توقایف رئیس جمهور قزاقستان گفتگو تلفنی کرد


🔹آرمن سارکسیان رئیس جمهوری ارمنستان با قاسم جومارت توقایف رئیس جمهور قزاقستان گفتگو تلفنی کرد.

🔹رئیس جمهور قزاقستان در این گفتگو از وضعیت قزاقستان و اقدامات انجام شده برای بازگرداندن نظم قانون اساسی در این کشور خبر داد.

🔹آرمن سارکسیان ضمن ابراز همدردی با خانواده و بستگان قربانیان، برای مجروحان آرزوی بهبودی عاجل کرد.

🔹رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک صلح و ثبات در کشور برقرار شود و غلبه بر عواقب آن راه جدیدی از آینده را برای مردم قزاقستان باز کند.

🔹 آرمن سارکسیان همچنین بر آمادگی ارمنستان برای تقویت بیشتر روابط دوستانه با قزاقستان تاکید کرد.

🟡 سازمان اجتماعی تجار ایرانیان در ارمنستان