🔸اولین پرواز بین المللی در فرودگاه آلماتی به زمین نشست

95

🔸اولین پرواز بین المللی در فرودگاه آلماتی به زمین نشست


🔹به گزارش تاس به نقل از کمیته هوانوردی غیرنظامی وزارت صنعت و توسعه زیرساختی قزاقستان، اولین پرواز بین‌المللی از شهر تفریحی “آنتالیا” ترکیه پس از از سرگیری کار خود وارد فرودگاه “آلماتی” شد.

🔹در این بیانیه آمده است: پس از از سرگیری کار، اولین پرواز بین المللی مسیر آنتالیا – آلماتی وارد فرودگاه آلماتی شد.

🟡 سازمان اجتماعی تجار ایرانیان در ارمنستان