خانم “سرپوهی گالیان”، معاون هماهنگ کننده وظایف دادستانی کل جمهوری ارمنستان در گفت‌وگو با خبرگزاری “آرمن پرس” تاکید کرد: قانون مصادره اموالی که منشاء غیرقانونی دارند به خوبی در ارمنستان اجرا می‌شود.

73

🔹 #آراکس_نیوز: خانم “سرپوهی گالیان”، معاون هماهنگ کننده وظایف دادستانی کل جمهوری ارمنستان در گفت‌وگو با خبرگزاری “آرمن پرس” تاکید کرد: قانون مصادره اموالی که منشاء غیرقانونی دارند به خوبی در ارمنستان اجرا می‌شود.


وی اظهار داشت: در حال حاضر پرونده مربوط به 300 مقام دولتی سابق به اتهام کسب اموال از راه‌های غیرقانونی در اداره مصادره اموال دارای منشا غیر قانونی، دادستانی کل کشور در حال رسیدگی است و تاکنون کار یازده پرونده به پایان رسیده و سه دادخواست به دادگاه دیوان عالی حقوقی ارسال شده است.

🔹 hr/>