🛫 #فلایون_ارمنستان مجوز پرواز به استانبول را از مقامات #ترکیه دریافت کرد.

45


🛫 #فلایون_ارمنستان مجوز پرواز به استانبول را از مقامات #ترکیه دریافت کرد.


✅رئیس هیئت مدیره این شرکت هواپیمایی به ریانووستی گفت: اولین پرواز برای 2 فوریه برنامه ریزی شده است.

📌 پیش از این کمیته هوانوردی غیرنظامی ارمنستان به شرکت هواپیمایی فلایون ارمنستان و خطوط هوایی #پگاسوس ترکیه اجازه پرواز بین #ایروان و #استانبول را داده بود.

#پرواز_ایروان_استانبول #ترکیه
#پرواز_استانبول_ایروان #ارمنستان

https://t.me/alikfar