آرمن داربینیان به مدیر NSS RA A. درخواست داد. آبازیان

49جامعه:

آرمن داربینیان به مدیر NSS RA A. درخواست داد. آبازیان

رئیس دانشگاه ارمنی-روسی آرمن داربینیان به مدیر NSS RA A. آبازیان. او در این مورد در صفحه فیس بوک خود نوشت.

با در نظر گرفتن وضعیت دانشگاه ارمنی-روسی اطرافم که به گمان من مملو از تجاوزات احتمالی به موجودیت فیزیکی من است، رسماً از دولت می خواهم که امنیت فیزیکی من را تضمین کند.

به یاد آوردن:، قبلا نوشته بود. «برخی محافل روسی، چنانکه به نظر می‌رسد، نمی‌توانند مرا به خاطر مواضع ملی عزتمندانه‌ام در رابطه با تجاوز آذربایجان ببخشند.

دادستانی به این موضوع واکنش نشان داد.

Source link